رضوانه مراد روانشناس و مشاور

تخصص های مشاوره:اختلالات روانی,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,پرخاشگری,تربیت کودک,ترس و فوبیا,حل چالش های زندگی,روان درمانی,روانشناسی بالینی,فردی


ویژه
روانشناس و مشاور مراد
روانشناس و مشاور
عضویت:1400/09/06

خانم رضوانه مراد

تخصص های مشاوره:

اختلالات روانی,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,پرخاشگری,تربیت کودک,ترس و فوبیا,حل چالش های زندگی,روان درمانی,روانشناسی بالینی,فردی


محل مشاوره:

تهران - تهران


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره آنلاین:

ندارد


مشاوره تلفنی:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09355978158

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه روانشناس و مشاور: رضوانه مراد


گروه های کلی تخصص:
 • روانشناسی
ریز تخصص های مشاوره:
 • مشاوره اختلالات روانی
 • مشاوره استرس و اضطراب
 • مشاوره اصلاح رفتار
 • مشاوره اعتماد به نفس
 • مشاوره افسردگی
 • مشاوره پرخاشگری
 • مشاوره تربیت کودک
 • مشاوره ترس و فوبیا
 • مشاوره حل چالش های زندگی
 • مشاوره روان درمانی
 • مشاوره روانشناسی بالینی
 • مشاوره فردی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
روانشناس بالینی در مرکز و شمال تهران درمانگر تحلیلی کودک نوجوان بززگسال

امضای مشاور: 🌿آبی که برآسود زمینش بخورد زود ، دریا شود آن رود که پیوسته روان است🌿