شیلر کرباسیان روانشناس و مشاور

تخصص های مشاوره:اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,افسردگی,برنامه ریزی برای سبک زندگی سالم,بیش فعالی در کودکان,پرخاشگری


ویژه
روانشناس و مشاور کرباسیان
روانشناس و مشاور
عضویت:1400/06/17
من به درمان ذهن وروان علاقه مند هستم وراه درمانگری را مسیرخود برای رسیدن به این خواسته ام میدانستم

خانم شیلر کرباسیان

تخصص های مشاوره:

اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,افسردگی,برنامه ریزی برای سبک زندگی سالم,بیش فعالی در کودکان,پرخاشگری


محل مشاوره:

البرز - کرج


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره آنلاین:

دارد


مشاوره تلفنی:

دارد


شماره پروانه:

۳۵۵۱۸


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09202855291 ۰۲۶۳۲۵۳۵۹۹۳

تلگرام:
@hazar moshaver

اینستاگرام:
@Shellerkt

وب سایت:


  رزومه روانشناس و مشاور: شیلر کرباسیان


گروه های کلی تخصص:
 • روانشناسی
ریز تخصص های مشاوره:
 • مشاوره اختلافات بین زوجین
 • مشاوره اختلافات روحی و رفتاری
 • مشاوره اختلال یادگیری
 • مشاوره اختلالات روانی
 • مشاوره استرس و اضطراب
 • مشاوره اصلاح رفتار
 • مشاوره افسردگی
 • مشاوره برنامه ریزی برای سبک زندگی سالم
 • مشاوره بیش فعالی در کودکان
 • مشاوره پرخاشگری
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
حدود۵ سال با شرکت مشاورین همراه زندگی مشاوره تلفنی میدادم درحال حاضر عضو نظام روانشناسی کشور هستم وکارآموز مدرسه نظام روانشناسی ام ودرزمینه زوج درمانی مشاوره زناشویی وافسردگی واضطراب ومشکلات روزمره کارمیکنم درضمن گواهی از۰تا ۱۰۰ کودک ونوجوان رادارم که آن رابرای درمانگری گذرانده ام،بیشترروی بزرگسال کارمیکنم، ساعت حضوردردفترصبحا ۱۰ تا۱۲وعصرها ازساعت ۶ برای مشاوره تلفنی هم ازساعت ۲ بعدازظهر تا ساعت ۵ آمادگی دارم دراین روزهای سخت که هم ازلحاظ درمانی هم ازلحاظ فرهنگی واقتصادی دچارسردرگمی شده ایم به زحمت میتوانیم خشممان راکنترل کنیم،حتما باید راهکارآن رابلد باشیم هیچ ازخودمان پرسیده ایم چرا اجازه مظلوم شدن به خودمان میدهیم ؟! آیا خوابتان عادی است ؟اززندگی لذت میبرید؟یا احساس غم واندوه دارید؟ آیا تابه حال به این نکته که خودم را ازاین زندگی پردردخلاص کنم ،فکرکرده اید؟ اگراین مسائل راتجربه کرده اید حتما باید بامشاوری صحبت کنید من درخدمتتان هستم!

امضای مشاور: راه سختی را طی کردم ،تمام مشکلاتم راقبول کردم و بالاخره توانستم ارشدم را بگیرم تا بتوانم به تمام بیمارانی که درگیر بیماری ام اس هستند کمک کنم!این بیماران با دو مشکل عمده ازدید روانشناسی درگیر هستند اول اضطراب دوم افسردگی من‌میتوانم دررفع این دو درد کمکشان کنم