گروه های مرتبط
مشاوره آنلاین باشد
نوع تخصص مشاوره:

جنسیت مشاوره:

لیست همه مشاورین و روانشناس ها

روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
طیبه طاهری (روانشناس و ...
تهران
اختلافات روحی و رفتاری,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,پرخاشگری,پس از ازدواج,تغییر رفتارهای مضر,تغییر عادا...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
خانه علوم تربیتی و روان...
مشهد
اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,استعداد یابی,اصلاح رفتار,اعتماد به ن...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
دکتر مارال حقیقی کرمانش...
تهران
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رف...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
کوثر بردیده (روانشناس و...
مشهد
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات روحی و رفتاری,اختلالات روانی,استرس و اضطراب,استعداد یابی,اصلاح رفتار,افسردگی,بیش فعالی در کود...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
دکتر زهرا قادری یکتا (ر...
کرج
اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افزایش تولید و فروش,افسرد...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
رضوانه مراد (روانشناس و...
تهران
اختلالات روانی,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,پرخاشگری,تربیت کودک,ترس و فوبیا,حل چالش های زندگی,روان درمانی,روان...
روانشناس بالینی
مشاوره روانشناسی
نسیم کیانفر (روانشناس ب...
تهران
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به ن...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
دکتر زهره امیری (روانشن...
تهران
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به ن...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
موج سبز آرامش ( مرکز مش...
تهران
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,استعداد ...