لیست همه مشاورین و روانشناس ها

مرکز مشاوره و روانشناسی
مشاوره روانشناسی
برکه آرامش
تهران
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رف...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی
تهران
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رف...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
طیبه طاهری
تهران
اختلافات روحی و رفتاری,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,پرخاشگری,پس از ازدواج,تغییر رفتارهای مضر,تغییر عادا...
مرکز مشاوره و روانشناسی
مشاوره روانشناسی
خانه علوم تربیتی و روانشناسی
مشهد
اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,استعداد یابی,اصلاح رفتار,اعتماد به ن...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
کوثر بردیده
مشهد
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات روحی و رفتاری,اختلالات روانی,استرس و اضطراب,استعداد یابی,اصلاح رفتار,افسردگی,بیش فعالی در کود...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
دکتر زهرا قادری یکتا
کرج
اختلافات بین زوجین,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,برنامه ریزی برای سبک زندگی سالم,پرخاشگری...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
دکتر مونا سادات معاشر
کرج
اختلافات بین زوجین,اختلالات روانی,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افسردگی,پرخاشگری,تغییر رفتارهای مضر,تغییر عادات,تنهایی ...
روانشناس بالینی
مشاوره روانشناسی
سید احسان کاظمینی
اصفهان
اجرای آزمونهای هوشی و شخصیت,اختلافات بین زوجین,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اعتماد به نفس,افسردگی,ترس و فوبیا,تست روانشناس...
روانشناس و مشاور
مشاوره روانشناسی
سارا علی عسگری
کرج
اختلافات بین زوجین,اختلافات روحی و رفتاری,اختلال یادگیری,اختلالات روانی,ازدواج,استرس و اضطراب,اصلاح رفتار,اعتماد به نفس,افزایش تول...