یک روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟

خلاصه
1402/01/12

یک روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟ توانایی گوش دادن و فهمیدن مشکلات: یک روانشناس خوب باید توانایی داشته باشد که به مشکلات و نگرانی های مردم گوش کند و بتواند آنها را درک کند.یک روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟
توانایی گوش دادن و فهمیدن مشکلات: یک روانشناس خوب باید توانایی داشته باشد که به مشکلات و نگرانی های مردم گوش کند و بتواند آنها را درک کند.

تجربه کاری: یک روانشناس خوب باید تجربه کاری کافی در زمینه مشاوره و درمان داشته باشد. تجربه کاری به او کمک می کند تا مشکلات روانشناسی مختلف را شناسایی کرده و درمان کند.

صبر و شفافیت: یک روانشناس خوب باید صبور و شفاف باشد و بتواند برای بیمار خود محیط امنی ایجاد کند که بتواند احساس راحتی و اطمینان داشته باشد.

تحلیلگری و بررسی کننده: یک روانشناس خوب باید توانایی تحلیلگری و بررسی کردن مشکلات روانی داشته باشد. این توانایی به وی کمک می کند تا مشکلات روانی را تشخیص دهد و درمان مناسبی برای آنها ارائه دهد.

ارتباطات بالا: یک روانشناس خوب باید توانایی برقراری ارتباطات بالا و ارتباط برقرار کردن با بیمار خود را داشته باشد. این توانایی به وی کمک می کند تا با بیمار خود به خوبی ارتباط برقرار کرده و درمان مناسبی را ارائه دهد.

بهترین روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
روانشناس و مشاور
طیبه طاهری
تهران
روانشناس بالینی
برکه آرامش
تهران
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷
روانشناس و مشاور
خانه علوم تربیتی و روانشناسی
مشهد
روانشناس و مشاور
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی
تهران
09120161440|09330915967|09120992294
روانشناس و مشاور
کوثر بردیده
مشهد
05138498251 - 09219102902
روانشناس و مشاور
دکتر زهرا قادری یکتا
کرج
روانشناس و مشاور
دکتر مونا سادات معاشر
کرج
روانشناس بالینی
سید احسان کاظمینی
اصفهان
روانشناس و مشاور
سارا علی عسگری
کرج
روانشناس و مشاور
دکتر فاطمه رنجبر طهرانی
تهران
روانشناس و مشاور
رجبعلی کوثری
مشهد
روانشناس و مشاور
نسترن نقوی
تهران
روانشناس و مشاور
آسیه سلیمانیان
اصفهان
روانشناس و مشاور
فریبا انصاری
مشهد
روانشناس و مشاور
فاطمه کاظمی
کرج
09123635404-۰۹۳۵۹۳۹۶۹۳۵


اگر شما هم مشاور یا روانشناس هستید و یا یک کلینیک مشاوره یا روانشناسی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار مشاور ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷ (تهران)
09120161440|09330915967|09120992294 (تهران)
05138498251 - 09219102902 (مشهد )
09123635404-۰۹۳۵۹۳۹۶۹۳۵ (کرج)
۰۲۱۴۴232116_09198161802_09195041383 (تهران)
0992 647 5463 (شهریار)
09356423444 (بروجرد)
09338876066 (کرج)
09101990545 (بندر انزلی)
09338006462 (اصفهان)
09350698623 (تهران)
09196161931 (تهران)
09128148027 (تهران)
09122156404 (تهران)
09121945467 (تهران)
۰۹۰۵۱۱۵۶۳۶۵ (مشهد )
09144628936 (ماکو)
09120653932 (تهران)
09124478295 (تهران)