یک روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟

خلاصه
1402/01/12

یک روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟ توانایی گوش دادن و فهمیدن مشکلات: یک روانشناس خوب باید توانایی داشته باشد که به مشکلات و نگرانی های مردم گوش کند و بتواند آنها را درک کند.یک روانشناس خوب چه ویژگی هایی دارد؟
توانایی گوش دادن و فهمیدن مشکلات: یک روانشناس خوب باید توانایی داشته باشد که به مشکلات و نگرانی های مردم گوش کند و بتواند آنها را درک کند.

تجربه کاری: یک روانشناس خوب باید تجربه کاری کافی در زمینه مشاوره و درمان داشته باشد. تجربه کاری به او کمک می کند تا مشکلات روانشناسی مختلف را شناسایی کرده و درمان کند.

صبر و شفافیت: یک روانشناس خوب باید صبور و شفاف باشد و بتواند برای بیمار خود محیط امنی ایجاد کند که بتواند احساس راحتی و اطمینان داشته باشد.

تحلیلگری و بررسی کننده: یک روانشناس خوب باید توانایی تحلیلگری و بررسی کردن مشکلات روانی داشته باشد. این توانایی به وی کمک می کند تا مشکلات روانی را تشخیص دهد و درمان مناسبی برای آنها ارائه دهد.

ارتباطات بالا: یک روانشناس خوب باید توانایی برقراری ارتباطات بالا و ارتباط برقرار کردن با بیمار خود را داشته باشد. این توانایی به وی کمک می کند تا با بیمار خود به خوبی ارتباط برقرار کرده و درمان مناسبی را ارائه دهد.

بهترین روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
روانشناس و مشاور
طیبه طاهری
تهران
روانشناس بالینی
برکه آرامش
تهران
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷
روانشناس و مشاور
خانه علوم تربیتی و روانشناسی
مشهد
روانشناس و مشاور
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی
تهران
09120161440|09330915967|09120992294
روانشناس و مشاور
رقيه صفرزاده سيرزار
مشهد
روانشناس و مشاور
کوثر بردیده
مشهد
05138498251 - 09219102902
روانشناس و مشاور
دکتر زهرا قادری یکتا
کرج
روانشناس و مشاور
بهشته طهماسبی زاده
تهران
روانشناس و مشاور
عاطفه دبیری
لنگرود
روانشناس و مشاور
طاهره رضایی
نجف‌ آباد
021 7518 9000_ داخلی۳۱۶۳
روانشناس و مشاور
سارا نیکوسخن
بیرجند
روانشناس و مشاور
رجبعلی کوثری
مشهد
روانشناس و مشاور
عاطفه نهضت
تهران
روانشناس و مشاور
سارا علی عسگری
کرج
روانشناس و مشاور
مهرانگیز متقی
فردیس


اگر شما هم مشاور یا روانشناس هستید و یا یک کلینیک مشاوره یا روانشناسی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار مشاور ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷ (تهران)
09120161440|09330915967|09120992294 (تهران)
05138498251 - 09219102902 (مشهد )
021 7518 9000_ داخلی۳۱۶۳ (نجف‌ آباد)
0992 647 5463 (شهریار)
09131063891 (تهران)
09363060350 (نجف‌ آباد)
09167391904-۰۹۱۶۰۹۸۳۲۶۷ (اهواز )
09354961284 (اسلامشهر)
09396913922 (سبزوار )
09129454911 (تهران)
09119359882 (رشت )
09026446703 (تهران)
09352457332 (اسلامشهر)
09122135081 (تهران)
09140473016 (زاهدان)
09367361400 (مشهد )
09111566497 (ساری )
09131438849 (کرمان )
09360489836 (مشهد )
09126980608 (تهران)
09356736264-۰۲۴۳۵۲۳۴۲۶۰ (ابهر)