تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر روان انسان چگونه مطالعه می‌شود؟

خلاصه
1403/01/30

تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر روان انسان یک حوزه پژوهشی گسترده است که توسط محققان مختلف در زمینه‌های روان‌شناسی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری و علوم مغز و اعصاب مورد مطالعه قرار می‌گیرد.تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر روان انسان چگونه مطالعه می‌شود؟

تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر روان انسان یک حوزه پژوهشی گسترده است که توسط محققان مختلف در زمینه‌های روان‌شناسی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری و علوم مغز و اعصاب مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای مطالعه تأثیرات این فناوری‌ها و رسانه‌ها بر روان انسان، محققان از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند، از جمله:

پژوهش‌های رفتاری: این نوع از پژوهش‌ها به مطالعه رفتارهای انسانی در مواجهه با فناوری‌ها و رسانه‌ها می‌پردازد. برای مثال، مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در استفاده از رسانه‌های اجتماعی یا بازی‌های رایانه‌ای.

پژوهش‌های تجربی: این نوع از پژوهش‌ها بر روی تأثیر مستقیم فناوری و رسانه‌ها بر عواطف، افکار و تجربیات انسان‌ها تمرکز دارد. به عنوان مثال، بررسی تأثیر مصرف فیلم‌ها یا بازی‌های ویدیویی بر رفتار و احساسات افراد.

پژوهش‌های عصب‌شناختی: این نوع از پژوهش‌ها به بررسی تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر عملکرد مغز و سیستم عصبی انسان می‌پردازد. از جمله روش‌های استفاده شده در این پژوهش‌ها می‌توان به اسکن عصبی (مانند fMRI و EEG) اشاره کرد.

پژوهش‌های اجتماعی: این نوع از پژوهش‌ها به بررسی تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر روابط اجتماعی، هویت فردی و جمعیتی، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی می‌پردازد.

پژوهش‌های مروری و تحلیلی: این نوع از پژوهش‌ها به بررسی و تحلیل نتایج و یافته‌های پژوهش‌های قبلی و موجود در این حوزه می‌پردازد، به منظور استخراج الگوها، رویکردها و روش‌های بهتر برای مطالعه تأثیرات فناوری و رسانه‌ها بر روان انسان.

بهترین روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
روانشناس و مشاور
طیبه طاهری
تهران
روانشناس بالینی
برکه آرامش
تهران
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷
روانشناس و مشاور
خانه علوم تربیتی و روانشناسی
مشهد
روانشناس و مشاور
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی
تهران
09120161440|09330915967|09120992294
روانشناس و مشاور
رقيه صفرزاده سيرزار
مشهد
روانشناس و مشاور
کوثر بردیده
مشهد
05138498251 - 09219102902
روانشناس و مشاور
دکتر زهرا قادری یکتا
کرج
روانشناس و مشاور
پرانایاما
تهران
روانشناس و مشاور
بهشته طهماسبی زاده
تهران
روانشناس و مشاور
عاطفه دبیری
لنگرود
روانشناس و مشاور
طاهره رضایی
نجف‌ آباد
021 7518 9000_ داخلی۳۱۶۳
روانشناس و مشاور
سارا نیکوسخن
بیرجند
روانشناس و مشاور
رجبعلی کوثری
مشهد
روانشناس و مشاور
عاطفه نهضت
تهران
روانشناس و مشاور
سارا علی عسگری
کرج


اگر شما هم مشاور یا روانشناس هستید و یا یک کلینیک مشاوره یا روانشناسی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار مشاور ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷ (تهران)
09120161440|09330915967|09120992294 (تهران)
05138498251 - 09219102902 (مشهد )
021 7518 9000_ داخلی۳۱۶۳ (نجف‌ آباد)
0992 647 5463 (شهریار)
09131063891 (تهران)
09363060350 (نجف‌ آباد)
09167391904-۰۹۱۶۰۹۸۳۲۶۷ (اهواز )
09354961284 (اسلامشهر)
09396913922 (سبزوار )
09129454911 (تهران)
09119359882 (رشت )
09026446703 (تهران)
09352457332 (اسلامشهر)
09122135081 (تهران)
09140473016 (زاهدان)
09367361400 (مشهد )
09111566497 (ساری )
09131438849 (کرمان )
09360489836 (مشهد )
09126980608 (تهران)