تفاوت بین روانشناسی بالینی و تحقیقاتی چیست؟

خلاصه
1402/11/16

تفاوت اصلی بین روانشناسی بالینی و تحقیقاتی در رویکرد، هدف، و فعالیت‌های اصلی این دو زمینه قرار دارد. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین روانشناسی بالینی و تحقیقاتی ذکر شده است:تفاوت بین روانشناسی بالینی و تحقیقاتی چیست؟

تفاوت اصلی بین روانشناسی بالینی و تحقیقاتی در رویکرد، هدف، و فعالیت‌های اصلی این دو زمینه قرار دارد. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین روانشناسی بالینی و تحقیقاتی ذکر شده است:

رویکرد و رویه:

روانشناسی بالینی: در روانشناسی بالینی، تمرکز اصلی بر روی کار با افراد به صورت فردی یا گروهی جهت بهبود روانی و رفع مشکلات شخصی است. روانشناسان بالینی از روش‌ها و تکنیک‌های متنوعی برای ارتقاء رفاه روانی و حل مسائل فردی استفاده می‌کنند.
روانشناسی تحقیقاتی: در زمینه تحقیقاتی، تمرکز اصلی بر روی جمع‌آوری داده‌ها، انجام تحلیل‌ها، و ارزیابی تاثیر عوامل مختلف بر رفتار و روان‌شناسی افراد است. تحقیقات‌گران به دنبال افزایش دانش علمی در زمینه‌های مختلف روان‌شناسی هستند.
هدف:

روانشناسی بالینی: هدف اصلی روانشناسی بالینی بهبود کیفیت زندگی افراد، مقابله با مشکلات روانی، و ارتقاء سلامت روانی است. روانشناسان بالینی معمولاً با افرادی که به مشکلات روانی برخورد کرده‌اند، کار می‌کنند.
روانشناسی تحقیقاتی: هدف تحقیقات در روانشناسی بیشتر به دستیابی به دانش علمی جدید و ارتقاء مفهومی در زمینه‌های مختلف مرتبط با روان‌شناسی می‌پردازد. تحقیقات تحت این عنوان به بررسی علل، آثار، و روندهای رفتاری افراد می‌پردازند.
مدل کاربردی:

روانشناسی بالینی: مدل کاربردی در این زمینه بر پایه تکنیک‌ها و روش‌های درمانی متمرکز است. روانشناسان بالینی از روش‌های چندگانه مانند روش‌های مشاوره، رفتار درمانی، درمان تحلیلی، و روش‌های دیگر برای بهبود وضعیت روانی افراد استفاده می‌کنند.
روانشناسی تحقیقاتی: مدل کاربردی در تحقیقات بر پایه جمع‌آوری داده‌ها، طراحی تجربیات، و ارزیابی نتایج براساس ادبیات علمی استوار است. این تحقیقات ممکن است از روش‌های مختلف نظیر تجربی، مشاهده، پرسشنامه‌نگاری، و تجزیه و تحلیل آماری بهره‌برداری کنند.
در کل، روانشناسی بالینی و تحقیقاتی هرکدام اهمیت خود را در توسعه دانش روان‌شناسی دارند و به شکل‌های مختلف به بهبود رفاه افراد و افزایش درک علمی از عوامل موثر در روان‌شناسی کمک می‌کنند.

بهترین روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
روانشناس و مشاور
طیبه طاهری
تهران
روانشناس بالینی
برکه آرامش
تهران
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷
روانشناس و مشاور
خانه علوم تربیتی و روانشناسی
مشهد
روانشناس و مشاور
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی
تهران
09120161440|09330915967|09120992294
روانشناس و مشاور
رقيه صفرزاده سيرزار
مشهد
روانشناس و مشاور
کوثر بردیده
مشهد
05138498251 - 09219102902
روانشناس و مشاور
دکتر زهرا قادری یکتا
کرج
روانشناس و مشاور
پرانایاما
تهران
روانشناس و مشاور
بهشته طهماسبی زاده
تهران
روانشناس و مشاور
عاطفه دبیری
لنگرود
روانشناس و مشاور
طاهره رضایی
نجف‌ آباد
021 7518 9000_ داخلی۳۱۶۳
روانشناس و مشاور
سارا نیکوسخن
بیرجند
روانشناس و مشاور
رجبعلی کوثری
مشهد
روانشناس و مشاور
عاطفه نهضت
تهران
روانشناس و مشاور
سارا علی عسگری
کرج


اگر شما هم مشاور یا روانشناس هستید و یا یک کلینیک مشاوره یا روانشناسی دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار مشاور ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.


تلفن روانشناس ها به ترتیب ستاره در سایت هزار مشاور
09027103571_۰۹۱۹۸۰۷۲۰۵۷ (تهران)
09120161440|09330915967|09120992294 (تهران)
05138498251 - 09219102902 (مشهد )
021 7518 9000_ داخلی۳۱۶۳ (نجف‌ آباد)
09367320273_۰۵۱۹۱۶۹۰۸۵۵ (مشهد )
0992 647 5463 (شهریار)
09038337320 (تهران)
09131063891 (تهران)
09363060350 (نجف‌ آباد)
09167391904-۰۹۱۶۰۹۸۳۲۶۷ (اهواز )
09354961284 (اسلامشهر)
09396913922 (سبزوار )
09129454911 (تهران)
09119359882 (رشت )
09026446703 (تهران)
09352457332 (اسلامشهر)
09122135081 (تهران)
09140473016 (زاهدان)
09367361400 (مشهد )
09111566497 (ساری )
09131438849 (کرمان )